Erabiltzailea monitorizatzeko funtzionalitateak integratzea Ride & Confort aplikazioetarako

Proiektua

Master amaierako lana

Ikaslea

Jon Garate

Irakaslea

Dani Justel

Ikastegia

MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

Enpresa

Automotive Intelligence Center

Ikastaroa

2020/2021

Deskribapena

Proiektuaren helburua zen AICen gidatze plataforma hornitzea beharrezko hardware eta software baliabideekin ibilgailu ereduarekin paraleloan gauzatzeko erabiltzailearen monitorizazio funtzioak (kode irekikoak edo garapen propiokoak). Erronkak 3 fase izan zituen:

  1. Kontrol mota hori egiteko beharrezko ekipamendua aztertzea.
  2. Hardwarea instalatzea eta erabiltzailearen monitorizazio funtzioak garatzea/integratzea.
  3. Inplementatutako funtzioak plataformaren ibilgailu ereduarekin sinkronizatzea.

Programaren helburu nagusiak hauek ziren:

  • Erabiltzailearen monitorizazio azterketak egiteko beharrezko ekipamendua definitzea (kamerak, softwarea...).
  • Dagozkion eye-tracking, face-monitoring eta brain-monitoring funtzioak garatzea.
  • Plataforma kontrolatzen duen ibilgailu ereduarekin integratutako erabiltzailea monitorizatzeko sistema bat inplementatzea.
  • Monitorizazioan lortutako emaitzetan oinarrituta, plataformaren gainean jarduteko protokoloak ezartzea.
No image