Industria Adimenduneko Programa Exekutiboaren lehen edizioa arrakastaz egin da 2023an 4gunek –Euskal Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologia klusterra– koordinatuta, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitateak eta Ikerketa Sailburuordetzaren eta IMH Fabrikazio Aurreratuko Campusak, Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultateak, Goi Eskola Politeknikoa – Mondragon Unibertsitateak eta Nafarroako Tecnun Unibertsitateak osatutako batzorde akademikoaren babesarekin.

Industria Adimenduneko Programa Exekutiboa esperientzia aitzindaria izan da, Euskal Unibertsitate Sistemako Unibertsitateek enpresek eskatutako etengabeko prestakuntzari erantzun koordinatua emateko. Prestakuntza programaren helburua zen euskal enpresetako zuzendaritza profilei (CEO, gerentzia, etab.) gaikuntza eta kualifikazio praktikoa eta dinamikoa ematea, beren erakundeetan Industria Adimenduneranzko trantsizioa gidatu ahal izateko ezagutzak, orientazioa eta tresnak eskaintzeko.

Naiara Vidal, IMH Fabrikazio Aurreratuko Campuseko irakasle eta Programa Exekutiboko batzorde akademikoko koordinatzailea, neurrira landutako prestakuntza honen lehen edizioaren emaitzaz mintzo zaigu.


4gune: Programa Exekutiboa Industria Adimendunean unibertsitateen eta sektore publiko-pribatuen arteko esperientzia berritzailea izan da. Zure ustez, zein dira elementu nabarmenenak?

Naiara Vidal: Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen arteko lankidetza da ezaugarri nabarmenetako bat. Irakaskuntza erakunde askoren parte hartze aktiboak eta koordinatuak ikuspegi integral eta dibertsifikatua eskaintzen du prestakuntzan. Programa diseinatzeko eta garatzeko, funtsezkoa izan da, alde batetik, erakundeen laguntza, hala nola Eusko Jaurlaritzako Unibertsitateak eta Ikerketa Sailburuordetzarena eta Euskampus Fundazioarena, eta bestetik, etengabeko prestakuntzaren aldeko enpresen eskaera.

Programak hainbat saio eskaini ditu teknologia eta antolakuntza gaiak jorratu dituzten txostengile adituekin. Saio horietan eztabaida bultzatu da, eta aipatzekoa izan da irakasleen eta beren enpresetan esperientzia eta ardura handiak dituzten parte hartzaileen artean sortutako giro ona. Prestakuntzan bisitak egin dira enpresetara, eta ikasitako kontzeptuak bilduko zituen amaierako proiektu bat egiteko aukera izan da. Ildo horretan, beren enpresaren diagnostiko digitala egiteko eta beren erakundeetako arlo espezifikoak digitalizatzeko bide orriak proposatu dituzte proiektu horiek. Eta hori oso garrantzitsua da industria sarearen eraldaketa digitalean urratsak egitea ahalbidetzen baitu.


4gune: Zein izan da IMH Fabrikazio Aurreratuko Campusaren esperientzia prestakuntza programa honen koordinazio lanetan?

Naiara Vidal: Oso-oso positiboa izan da IMH Fabrikazio Aurreratuko Campusaren esperientzia prestakuntza programa honen koordinazio lanetan. Unibertsitateen arteko lankidetza aitzindaria da, batera eta modu eraginkorrean lan egitea lortu baitute. Prozesua arin eta arrakastatsu garatu da, asko lagundu dute parte hartutako guztiek. Hein handi batean telematikoki garatu bada ere, pandemia betean abiarazi baitzen programaren diseinua, sortutako lan giro ona nabarmenduko nuke nik.

Saioak hainbat tokitan egin dira, zenbait campusetan banatuta, eta horrek aberastu egin du prestakuntzaren esperientzia, antolamendu eta koordinazio lanei dagokienez erronka erantsi bat planteatu badu ere. Esanguratsua izan da irakasle kopuru handi baten inplikazioa izatea, hori ere erronka bat izan baita, baina, aldi berean, lankidetza prozesu honetan batera ikasteko eta elkar aberasteko aukera eskaini digu.

 

4gune: Nola baloratzen du batzorde akademikoak Programaren lehen edizioaren emaitza globala sektorearen eskaerei erantzunez?

Naiara Vidal: Batzorde akademikoak oso modu positiboan baloratzen du Industria Adimenduneko Programa Exekutiboaren lehen edizioaren emaitza orokorra. Programa diseinatzeko, inplementatzeko eta ebaluatzeko prozesu osoan enpresa ingurunearen beharrizanei eta espektatibei erantzuteko irizpideari heldu diogu.

Gainera, inplikatutako pertsonen aldetik atzeraelikadura baliotsua jaso dugu, eta hori oso aberasgarria da etorkizuneko prestakuntza programetan hobekuntza espezifikoak egiterakoan, eraginkorrak izaten jarrai dezaten eta industriaren eskaera aldakorrekin lerrokatuta egon daitezen.

Horrexek bultzatzen gaitu 4gune klusterraren barruan eta enpresa sektorearekin lankidetza estuan jarraitzera, eskualdean Industria Adimendunerantz modu eraginkorrean eraldatzen lagunduko duen kalitatezko prestakuntza ematen jarraitzeko.


4gune: Zeintzuk izan dira ikasleek hobekien baloratu dituzten elementuak eta prestakuntza honetan balio diferentziala ekarri dutenak?

Naiara Vidal: Hainbat alderdi nabarmendu dute ikasleek. Alde batetik, txostengileen maila handia, Industria Adimendunari buruzko ezagutza sendoak eta eguneratuak eskaini baitituzte. Era berean, funtsezkoa izan  da parte hartzaileen eta irakasleen arteko harreman estua. Ikuspegi parte hartzaileak eta kontsultei eta eztabaidei erantzuteko irakasleen prestutasunak ikaskuntza giro kolaboratzailea eta aberasgarria sustatu dute.

Networking-a izan da nabarmendutako beste alderdi bat. Harremanak profil eta jatorri desberdinetako profesionalekin ezartzeko egokierak zabaldu ditu aukerak, eta sustatu egin ditu etorkizuneko balizko lankidetzak.

Unibertsitateen arteko lankidetzak ere oso balorazio ona jaso du, ikuspegi akademiko desberdinak eta perspektiba aberasgarriak ahalbidetu baititu. Azkenik, BDIH nodoetara egindako bisitaldiek Industria Adimendunean teknologia eta estrategiak inplementatzeko ikuspegi praktikoa eta zehatza eskaini dute, prestakuntza teorikoa industriaren errealitatearekin sendotuz. 

Parte hartzaileen arabera, elementu horiek guztiek nabarmendu egin dute prestakuntza honen balioa.


4gune: Zuen ustez zer bide egingo du unibertsitateen arteko prestakuntza programa honek?

Naiara Vidal: Programa honek modu dinamikoan eta moldakorrean aurrera egitea nahi dugu. Gure asmoa da lankidetza estuan jarraitzea, unibertsitateen arteko lankidetza indartuz eta enpresa sektorearekin lotura sendoak ezarriz. Gure eskaintza industria ingurunearen errealitate berrietara egokitu nahi dugu, azaleratzen ari diren gaiak eta Industria Adimenduna eraldatzen ari diren azken teknologiak jasota.

Kontuan harturik enpresa eta teknologia ingurunearen izaera aldakorra eta azkarra, erritmo berean aldatu eta eraldatu behar dira maila altueneko profilak gaitzeko eta kualifikatzeko prestakuntza programak. Horrexegatik, hain zuzen ere, merkatuaren joeren eta beharrizanen berri izateko konpromisoa dugu, gure programak eguneratuta daudela eta etorkizuneko profesionalak Industria Adimendunean prestatzeko garrantzitsuak direla ziurtatzeko. Era berean, irakasteko metodologiek eta formatuek bat etorri behar dute gaur egungo pertsonen eskaerekin eta beharrekin, eta, beraz, ildo horretan egingo dira eskaintza berriak 2024an.

----------

Informazio gehiago

Industria adimendunaren esparruan 4guneren unibertsitateen arteko prestakuntza programa berriei buruzko informazioa laster izango da eskuragarri Prestakuntza atalean.

Albisteak, lotutako berriak